Olympic.sk - Slovenský Olympijský Výbor

Informácie o činnosti, štrukrúre a histórii SOV. Stručná história olympijského hnutia na Slovensku a najúspešnejší športovci.

http://www.olympic.sk/