Hakisborci - hacky sack

Stránky partičky chalanov, ktorí sa radi hrajú s footbagom. Nájdete tu rôzne informácie nie len o nás, ale i footbagu.

http://www.hakisborci.estranky.cz/